Space Rocket Roadshow

New Rocket for logo

Cymraeg (Welsh Language)

Neges Ar Gyfer Athrawon S’yn Dysgu Mewn Ysgolion Cyfrwng Cymraeg

 

Mae pob gweithdy ar y gwefan hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ein cyflwynwr ni, Steve, yn gallu siarad Cymraeg fel ail iaith ac mae o wedi bod yn ofalus i gyfieithu’r geirfa arbennig sydd ei angen i ddysgu gwyddoniaeth mewn ysgolion Cymraeg. Yn ardaloedd lle nad yw'r yn iaith gynta'r fro, mae Steve yn gallu siarad Cymraeg efo termyg wyddonol yn Saesneg.

 

Mae pob adnodd a PowerPoint ar gael yn Gymraeg i'w ddefnyddio fel mynwch chi.

 

 

A message for teachers in Welsh Medium Schools

 

 

All of the workshops on this website are available though the medium of Welsh. Our presenter, Steve speaks Welsh as a second language and takes care to use the terminology used for science in Welsh medium schools. In areas where Welsh is not as secure as it might be, a mixture of Welsh with English technical terms can be used.

 

All the resources and PowerPoints have been translated into Welsh if you would like to use them.

Welsh 1 Welsh 2